ഗൂഗിൾ ക്രോമിന്റെ സഹായത്തോടെ മൈക്രോസോഫ്ട് പുതിയ ബ്രൌസർ അവതരിപ്പിച്ചു

ഗൂഗിളിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓപ്പൺസോഴ്സ് ബ്രൌസർ ആയ Chromium ഉപയോഗിച്ച് ആണ് മൈക്രോസോഫ്ട് തങ്ങളുടെ ബ്രൌസർ പുതുക്കി അവതരിപ്പിച്ചത്.

പരസ്യമായി തമ്മിലടിച്ചു Xiaomi ,Realme തലവന്മാർ

ട്വിറ്ററിൽ പരസ്യമായ വാക്ക്പോരുമായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനി തലവന്മാർ. Xiaomi CEO മനു ജെയിൻഉം Realme CEO ആയ മാതാവ്…

RSS
Follow by Email
Pinterest
Close Bitnami banner
Bitnami