പരസ്യമായി തമ്മിലടിച്ചു Xiaomi ,Realme തലവന്മാർ

ട്വിറ്ററിൽ പരസ്യമായ വാക്ക്പോരുമായി ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനി തലവന്മാർ. Xiaomi CEO മനു ജെയിൻഉം Realme CEO ആയ മാതാവ്…

RSS
Follow by Email
Pinterest
Close Bitnami banner
Bitnami